Franske forbindelser - sømglattere fra vikingetidens Ribe - Université d'Orléans Access content directly
Journal Articles By, Marsk Og Geest Year : 2015

Franske forbindelser - sømglattere fra vikingetidens Ribe

Torben Sode
  • Function : Author
Bernard Gratuze

Abstract

Fra udgravningerne i Ribe findes en række fund af sømglattere fra både vikingetid og middelalder. Sømglattere blev brugt til strygning, glatning og imprægnering af ho-vedsageligt hørlærred og er fremstillet af et rundt stykke massivt glas med konveks overside og nærmest flad bund. Både arkæologiske fund, skriftlige kilder og etnogra-fisk materiale viser, at sømglatteren har været anvendt siden yngre jernalder, op gen-nem middelalder og indtil 1800-tallet. Formen og brugen har således været uændret i mere end 1000 år.Naturvidenskabelige undersøgelser har påvist, at sømglattere fra det karolingi-ske Europa og fra vikingetidens Ribe er fremstillet af enten potaskeglas eller af et bly-silikat kalkglas med et højt indhold af bly, aluminium, jern, barium og antimon. Analyserne viser, at sømglattere fremstillet af dette bly-silikat kalkglas kemisk er iden-tisk med produktionsslagger fra bly- og sølvminen i Melle i det sydlige Frankrig, og at de således er fremstillet af omsmeltede slagger. Sømglattere er dermed med til at un-derbygge vores viden om datidens handelsforbindelser mellem Frankerriget og Ribe.
Not file

Dates and versions

hal-02889003 , version 1 (03-07-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02889003 , version 1

Cite

Torben Sode, Bernard Gratuze. Franske forbindelser - sømglattere fra vikingetidens Ribe. By, Marsk Og Geest, 2015, 27, pp.59-70. ⟨hal-02889003⟩
24 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More