Η Γαλλική Σχολή Αθηνών τον 21οαιώνα : ανάμεσα σε καινοτομία και παράδοση - Université d'Orléans Access content directly
Conference Papers Year : 2018

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών τον 21οαιώνα : ανάμεσα σε καινοτομία και παράδοση

The French School at Athens during the 21st century : between innovation and tradition

No file

Dates and versions

hal-02473357 , version 1 (10-02-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02473357 , version 1

Cite

Amélie Perrier. Η Γαλλική Σχολή Αθηνών τον 21οαιώνα : ανάμεσα σε καινοτομία και παράδοση. Φιλό-ξενη Αρχαιολογία και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και Ινστιτούτα στην Ελλάδα, Oct 2018, [Athènes], Greece. ⟨hal-02473357⟩
38 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More